شاپری قصه من کاری از محمد رضا ازاد پور

Mohammad-Azadpour---Aseh-Asehشاپری قصه من

شاپری قصه من چرا دلت هوایی شد
دست کدوم غریبه ای باعث این جدایی شد

اینطوری بی تابی نکن گریه به چشمات نمیاد
عاشق تو پر زد و رفت دیگه سراغت نمیاد

عیبی نداره گل من اگه دلت سنگی شده
اگه که سهم هر شبت گریه و دلتنگی شده

نگاه عاشق تو رو کی توی غم تنها گذاشت
خودت میدونی که دلم طاقت اشکاتو نداشت

اینو بدون ای نازنین دیدنت ارزوم شده
عمر روزهای عاشقی بدون تو تموم شده

هدیه مدیر:اجرای بسیار زیبای خواننده بندرعباس فاطمه سویتی به مناسبت افتتاح سایت

86381592372604031779